Festival 27373

Festival de música en galego de Begonte

Reserva de Entradas

Formulario para a reserva de entradas para os concertos do Festival 27373 de Begonte 2021 (14 de agosto)

Antes de cubrir os teus datos para reservar a entrada, debes ler atentamente as normas de seguridade e ter en conta a lei de protección de datos.

  • Cada asistente pode reservar un máximo de 4 cadeiras, achegando os datos correspondentes aos seus acompañantes. As persoas da organización controlarán o acceso e comprobarán as reservas realizadas. En caso de non asistir, pregamos o comuniques ao correo castineiromilenario@hotmail.com e así poderán ter acceso outras persoas.
  • Terás que estar no punto de entrada con 20 minutos de antelación. Se dez minutos antes do comezo o espazo está libre, poderemos dispoñer del para outras persoas.
  • O uso da máscara é obrigatorio en todo momento.
  • Antes de entrar á zona acotada, deberás usar xel hidroalcohólico, facilitado por persoal de Castiñeiro Milenario en canto deas os teus datos á encargada de controlar o acceso.
  • Deberás permanecer sentado/a na túa cadeira durante todo o concerto, salvo en caso de urxencia. Se acudes con nenos/as poderás poñer as súas cadeiras xunto á túa, informando ao persoal encargado.
  • Haberá unha zona de entrada e outra de saída, que deberán respectarse seguindo as indicacións da organización.
  • Está prohibido comer e beber na zona do concerto.
  • Ao rematar a actuación, deberás saír para que poidamos desinfectar as cadeiras de cara á seguinte actuación. En caso de reservar tamén para o seguinte concerto, poderás continuar na mesma cadeira, informando ao persoal de castiñeiro milenario, que estará localizable en todo momento.
  • Prazo máximo de inscrición, venres 13 de agosto
  • Os datos persoais merecen unha protección especial e soamente poderán usarse en caso de necesidade se son requiridos polas autoridades sanitarias (en caso de positivo por covid-19). Despois de 30 días o arquivo será destruido. Estes datos en ningún caso serán cedidos a outras persoas ou organización e estarán custodiados por castiñeiro milenario tomando as medidas oportunas esixidas pola Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de “Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”.

Moitas grazas por acompañarnos e a gozar do concerto!

Advertisement